loga ue

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona opracowana przez Lokalną Grupę Działania - „Z Nami Warto” w ramach operacji, której celem jest wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR - LGD “Z Nami Warto”.

loga ue


Quest opowiada o dziejach Borzykowa od czasów lokacji miejscowości, przez wydarzenia związane z okresem rozbiorów i wojen światowych. Zwraca on szczególną uwagę na przebieg w tym miejscu granicy między zaborem pruskim, a rosyjskim oraz przywiązanie mieszkańców do tradycji i pamięci o dawnych czasach oraz ludziach, którzy znacząco wpisali się w dzieje wsi.
GDZIE TO JEST?
Quest rozpoczyna się w Borzykowie, w gminie Kołaczkowo, woj. wielkopolskie, na parkingu przy dawnej granicy między zaborami. Wyjazd z miejscowości na południe, w stronę Pyzdr.
NA CZYM TO POLEGA?
Twoim zadaniem jest uważne czytanie wskazówek i rozwiązywanie zagadek. Zebrane na trasie litery i cyfry będą niezbędne do odkrycia hasła końcowego i otrzymania questowego skarbu. Pieczęć odbij na karcie wyprawy lub w Paszporcie Odkrywcy, a w Księdze Questu potwierdź swoje przejście, wpisując datę i nick/nazwę użytkownika z systemu www.QUESTY.org.pl.

Plakat Quest Borzykowo

Początek strony