loga ue

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona opracowana przez Lokalną Grupę Działania - „Z Nami Warto” w ramach operacji, której celem jest wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR - LGD “Z Nami Warto”.

loga ue


LGD zaplanowało następujące terminy naborów:


 

Rok 2014

1. Małe projekty   -   kwota do rozdysponowania  - 188 762,46 zł

Będzie to ostatni nabór w ramach osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Rada zakwalifikuje z list rankingowych wnioski do 150% podanej do rozdysponowania kwoty. Wnioski, które zostaną wybrane powyżej limitu naboru (między 100% a 150%) będą weryfikowane przez Urząd Marszałkowski w przypadku zwolnienia się środków.

(Nabór odbył się w okresie 13 -27 sierpnia 2014 roku)

Ogłoszenie o naborze Mały Projekt 13-27.08.2014r

 

 Rok 2013 - dodatkowy planowany nabór:

Nabór będzie dotyczył 4 działań:

1.      Odnowa i rozwój wsi                  -  prawdopodobna kwota do rozdysponowania  - 141 153 zł,

2.      Małe projekty                             - prawdopodobna kwota do rozdysponowania  - 520 000 zł,

3.      Różnicowanie w kier. dział. nierolniczej - prawdopodobna kwota do rozdysponowania  - 359 077 zł,

4.      Tworzenie i rozwój mikroprzeds. - prawdopodobna kwota do rozdysponowania  - 222 500 zł,

Jeżeli będzie to ostatni nabór to Rada zakwalifikuje z list rankingowych wnioski do 120% podanej do rozdysponowania kwoty

(Nabór odbył się w okresie 11 -25 marzec 2013 roku)

Rok 2013 - ostatni planowany nabór:

Nabór będzie dotyczył działania:

1.  „Małe Projekty” – kwota do rozdysponowania:  672 320,40 zł.

  

(Nabór odbył się w okresie 30 grudzień 2013 rok – 15 styczeń 2014 rok)


Rok 2012 - nabór zaplanowano w II kwartałe i ewentualnie uzupełniający w IV kwartałe

Nabór będzie dotyczył 4 działań:

1. Odnowa i rozwój wsi                                                    -  kwota do rozdysponowania   490 000 zł

2. Małe projekty                                                               - kwota do rozdysponowania   290 000 zł

3. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej          - kwota do rozdysponowania   170 000 zł

4. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw                      -  kwota do rozdysponowania   110 000 zł

(Nabór odbył się w okresie 23 kwiecień - 7 maj 2012 roku)

W oczekiwaniu na zmianę rozporządzenia dotyczącego "Wdrażania lokalnych strategii rozwoju" LGD nie ogłosi naboru w IV kwartale 2012 roku, natomiast planuje dokonać ostatniego naboru w I kwartale 2013 roku


 Rok 2011 - nabór zaplanowano w II i IV kwartałe

Nabór w II kwartale (po dokonaniu korekt) będzie dotyczył 4 działań:

1.      Odnowa i rozwój wsi                                                        - kwota do rozdysponowania  - 775 000 zł,

2.      Małe projekty                                                                  - kwota do rozdysponowania  - 303 000 zł,

3.      Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej             -  kwota do rozdysponowania  - 295 000 zł,

4.      Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw                          - kwota do rozdysponowania  - 350 000 zł,

(Nabór odbył się w okresie 14 - 29 kwiecień 2011 roku)

Nabór w IV kwartale (po dokonaniu korekt) będzie dotyczył 2 działań:

1.        Małe projekty                                                            - kwota do rozdysponowania  - 250 000 zł,

2.       Tworzenie i rozwój  mikroprzedsiębiorstw                   - kwota do rozdysponowania  - 200 000 zł,

(Nabór odbył się w okresie 1 -14 grudzień 2011 roku)


 

Rok 2010 - nabór zaplanowano w I kwartałe

Nabór będzie dotyczył 4 działań:

1.      Odnowa i rozwój wsi                                                       - kwota do rozdysponowania  - 700 000 zł,

2.      Małe projekty                                                                  - kwota do rozdysponowania  - 300 000 zł,

3.      Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej             -  kwota do rozdysponowania  - 250 000 zł,

4.      Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw                          - kwota do rozdysponowania  - 200 000 zł,

(Nabór odbył się w okresie 30 marzec - 13 kwiecień 2010 roku)


 

Rok 2009 - nabór zaplanowano w IV kwartałe

Nabór będzie dotyczył 3 działań:

1.      Odnowa i rozwój wsi                                                         - kwota do rozdysponowania  - 600 000 zł,

2.      Małe projekty                                                                   - kwota do rozdysponowania  - 100 000 zł,

3.      Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej             -  kwota do rozdysponowania  - 150 000 zł,

(Nabór odbył się w okresie 14 -29 październik 2009 roku)

 

Początek strony