loga ue

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona opracowana przez Lokalną Grupę Działania - „Z Nami Warto” w ramach operacji, której celem jest wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR - LGD “Z Nami Warto”.

loga ue


ZASADY DORADZTWA ŚWIADCZONEGO PRZEZ PRACOWNIKÓW BIURA  LGD „Z NAMI WARTO”

Zasady ogólne świadczenia doradztwa

 1. Doradztwo  jest świadczone nieodpłatnie;
 2. Usługi doradcze, świadczą pracownicy Biura LGD, mający te zadania w zakresie obowiązków;
 3. Doradztwo i konsultacje wniosków prowadzone w Biurze LGD we Wrześni w godzinach od 9 00 do 15 00;

 

Adres Biura we Wrześni

ul. Generała Sikorskiego 38
62-300 Września

tel. 61 438 50 18; 798-920-938; 512-297-867

 

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Wskazane jest, aby też umówić się telefonicznie lub mailowo na spotkania z doradcą w Biurze we Wrześni;
 2. Doradztwo realizowane przez Biuro obejmuje w szczególności następujące tematy:
  a) ogólne zasady wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju,
  b) typy operacji (projektów) i grupy docelowe w ramach LSR,
  c) zasady naboru i oceny wniosków o dofinansowanie,
  d) zasady wypełniania wniosków aplikacyjnych i zasady przygotowania załączników,
  e) zasady realizacji i rozliczenia projektów,
  f) zasady wypełniania wniosków o płatność dla operacji realizujących założenia LSR.
 3. Pracownicy Biura nie wypełniają wniosków o przyznanie pomocy oraz innych formularzy i dokumentów dotyczących naborów, np. załączników do wniosków;
 4. Doradca i uczestnik po wykonanej usłudze doradczej wypełniają kartę doradztwa;
 1. Za konsultację przygotowanego wniosku z pracownikiem Biura LGD wnioskodawca otrzymuje punkty w ramach lokalnych kryteriów wyboru, jeśli jest to potwierdzone wypełnioną kartą indywidualnego doradczą;
 2. Na podstawie wypełnionej karty indywidualnego doradztwa prowadzony jest rejestr doradztwa.

Sposób pomiaru jakości udzielonego doradztwa

 1. Osoba korzystająca z doradztwa, w Biurze LGD lub na stronie www.znamiwarto.pl (w zakładce ankiety) wypełnia anonimowo ankietę oceny doradztwa udzielonego  przez pracowników Biura LGD „Z Nami Warto”. 

Osoby z grupy defaworyzowanej:
Do grupy defaworyzowanej LGD „Z Nami Warto” zalicza: osoby niepełnosprawne (posiadające orzeczenie o niepełnosprawności) lub bezrobotne (zarejestrowane w urzędzie pracy) lub powyżej 50 roku życia lub osoby młode do ukończenia 25 roku życia.
Beneficjent, który we wniosku o przyznanie pomocy na rozwijanie działalności gospodarczej zadeklaruje zatrudnienie osoby z grupy defaworyzowanej, powinien liczyć się z tym, że przez cały okres trwałości projektu powinien zatrudniać osobę z zadeklarowanej grupy defaworyzowanej np. deklarując zatrudnienie osoby bezrobotnej, należy posiadać w jej dokumentacji zaświadczenie z urzędu pracy o statusie osoby bezrobotnej, a w sytuacji, gdy ta osoba zakończy pracę należy zatrudnić inną osobę posiadającą zaświadczenie o statusie osoby bezrobotnej. Podobna sytuacja będzie w przypadku osób niepełnosprawnych, powyżej 50 roku życia i poniżej 25 roku życia.

 

Materiały ze szkolenia z dnia 13.03.2019 r. w Kołaczkowie:


PKD których nie uznaje PROW

 

Początek strony