loga ue

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona opracowana przez Lokalną Grupę Działania - „Z Nami Warto” w ramach operacji, której celem jest wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR - LGD “Z Nami Warto”.

loga ue


File name Size
oferta na transport.doc 180 KB
Opracowanie i wykonanie artefaktow do laweczek inform. z 20.10.2014r.doc 185 KB
zapytanie ofertowe - ruchowo- relaksacyjne.doc 174 KB
zapytanie ofertowe opracowaniia projektu graficznego informacji do laweczek.doc 184 KB
Ogolnie o spotkaniach.doc 172 KB
zapytanie ofertowe - warsztaty ceramiczne.doc 174 KB
zapytanie ofertowe - de coupage.doc 174 KB
oferta na noclegi +wyzywienie na warsztatch dla kobiet.doc 181 KB
zapytanie ofertowe wykonanie i montaz laweczek informacyjnych.doc 185 KB
oferta na koszulki z naszym logo.doc 181 KB
Rozstrzygniecie_zapytania_ofertowego_27_01_2015r.docx 10.0 KB
zapytanie ofertowe na torby i plecaki.doc 187 KB
zapytanie ofertowe -rekodzielo.doc 174 KB
zapytanie ofertowe - warsztaty kulinarne - kuchnia wilopokoleniowa.doc 175 KB
zapytanie ofertowe - warsztaty kulinarne - kuchnia wielkopolska.doc 174 KB
zapytanie ofertowe na sprawdzenie informacji ławeczkowych.doc 184 KB
zapytanie ofertowe -zielarskie.doc 174 KB
informacja o roztrzygnięciu ofert LSR.doc 228 KB
zapytanie ofertowe - warsztaty wizazu.doc 174 KB
zapytanie ofertowe - warsztaty kosmetyczne.doc 174 KB
zapytanie ofertowe -dobra rozmowa.doc 174 KB
Rozstrzygnięcie zapyania ofertowego dn.10-04-2015r.docx 13.5 KB
zapytanie ofertowe opracowanie i wykonanie artefaktow do laweczek informacyjnych.doc 185 KB
zapytanie ofertowe na gadzety promocyjne 2015 poprawione.doc 186 KB
zapytanie ofertowe - warsztaty bukieciarskie.doc 174 KB
Opracowanie LSR.doc 181 KB
zapytanie ofertowe na gadżety promocyjne koszulki na sportowy weekend.doc 183 KB
zapytanie ofertowe - samoobrona.doc 174 KB
zapytanie ofertowe na gadżety promocyjne - odblaski.doc 183 KB
Inf.dot oferty_Opracowanie LSR_na lata 2014-2020-dn.20.05.2015.doc 229 KB
zapytanie ofertowe - ozdoby stolu i domu.doc 174 KB
zapytanie ofertowe - pomoc przedmedyczna.doc 175 KB
załącznik do zapytania ofertowego nr 1-08-2014 - projekt lawki LGD.pdf 590 KB
zapytanie ofertowe - wychowanie dzieci.doc 175 KB
oferta na strone internetowa.doc 181 KB
Początek strony