loga ue

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona opracowana przez Lokalną Grupę Działania - „Z Nami Warto” w ramach operacji, której celem jest wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR - LGD “Z Nami Warto”.

loga ue


18 grudnia br. o godz. 15.00 w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Komorzu Przybysławskim, odbyła się Wieczornica Bożonarodzeniowa. Wydarzenie było wynikiem owocnej współpracy KGW Antonin i społeczności szkoły. Uczniowie klas IV-VI oraz zerówki wraz z nauczycielami, przedstawili ciekawy program artystyczny.


Widowisko nawiązywało do tradycji chrześcijańskich, poruszało uczucia dobroci, miłości i ofiarności ludzi. Prowadzącymi były uczennice klasy V – Maria Sroczyńska i Patrycja Skiba. Wokalem uświetniała Martyna Rzepczyk. Ogółem zaprezentowało się 40-ścioro uczniów. Po uroczystości na sali sportowej, wszyscy obecni zostali zaproszeni na dolny korytarz szkoły, gdzie czekał na nich słodki poczęstunek, przygotowany przez członkinie KGW i rodziców klasy III. Ze względu na bardzo liczne przybycie społeczności lokalnej (120 osób), było to nie lada przedsięwzięcie. Do tej biesiady przygotowania rozpoczęły się już w dniach 03-04 grudnia br., kiedy to uczniowie pod czujnym okiem Pań z KGW Antonin , w kościele parafialnym w Pogorzelicy kolędowali z piernikami. Pierniki bardzo strojne i smaczne, upiekły członkinie KGW. Pierniki dotarły do mieszkańców 7 wiosek parafii Pogorzelica w gminie Żerków: Przybysławia, Antonina, Komorza Przybysławskiego, Paruchowa, Szczonowa, Gąsiorowa i Pogorzelicy oraz Nowej wsi Podgórnej gm. Miłosław, powiat Września.


autor: Teresa Masztalerz - KGW Antonin


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Początek strony