loga ue

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona opracowana przez Lokalną Grupę Działania - „Z Nami Warto” w ramach operacji, której celem jest wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR - LGD “Z Nami Warto”.

loga ue


Dnia 09.11.2022 r. w siedzibie Stowarzyszenia LGD  Krajna Złotowska w Złotowie podpisaliśmy umowę partnerską w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Umowa partnerska jest pierwszym krokiem do realizacji projektu współpracy pomiędzy LGD – „Z Nami Warto”, a LGD Krajna Złotowska  pt. ”Moda na lokalne smaki”. Celem ogólnym projektu jest promocja i rozpowszechnianie wiedzy o dziedzictwie kulinarnym obszarów partnerskich LGD poprzez dbałość o zachowanie dziedzictwa kulinarnego, odkrywanie ciekawych form spędzania wolnego czasu, które przyczyniają się do pielęgnowania tradycji kulinarnych regionów partnerskich LGD. Przed nami złożenie wniosku o przyznanie pomocy na realizacje tego przedsięwzięcia do Zarządu Województwa Wielkopolskiego.


 

Początek strony