loga ue

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona opracowana przez Lokalną Grupę Działania - „Z Nami Warto” w ramach operacji, której celem jest wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR - LGD “Z Nami Warto”.

loga ue


Dnia 12.01.2022r. w Poznaniu Prezes Marek Przyjemski oraz Skarbnik Małgorzata Lisiecka podpisali z Zarządem Województwa Wielkopolskiego, reprezentowanym przez  Dyrektor Departamentu PROW Izabelę Mroczek umowę o przyznanie pomocy na realizację projektu współpracy pn.: „Aktywizacja mieszkańców poprzez Rowerowy Rozwój Regionu” o akronimie RoRR. Budżet realizacji tego projektu to 613 000,00 zł. LGD „Z Nami Warto” uzyskało wsparcie na poziomie 177 tyś. zł. Partnerem w tym projekcie są dwie lokalne grupy działania: „Z Nami Warto” i „Lider Zielonej Wielkopolski”. W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty cel: „Montaż wiat rowerowych w celu rozwoju aktywności mieszkańców i propagowanie turystyki rowerowej” m.in. poprzez montaż 17 wiat rowerowych, oraz wydanie mapy turystycznej.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.” Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

loga

Początek strony