loga ue

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona opracowana przez Lokalną Grupę Działania - „Z Nami Warto” w ramach operacji, której celem jest wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR - LGD “Z Nami Warto”.

loga ue


Aplikacje mobilne są dziś bardzo przydatne i zyskują coraz większą popularność. Lokalna Grupa Działania "Z Nami Warto" w partnerstwie z LGD "Trakt Piastów" i LGD "Lider Zielonej Wielkopolski" przygotowała aplikację mobilną. Aplikacja została stworzona dla wszystkich tych, którzy pragną aktywnie spędzić wolny czas np. na rowerze, łącząc rekreację z edukacją. W aplikacji znajdziemy różnego rodzaju informacje i ciekawostki o najważniejszych miejscach znajdujących się na terenie trzech LGD. Ponadto możemy również skorzystać z propozycji wycieczek pieszych i rowerowych. W planowaniu zwiedzania i aktywnego wypoczynku pomocny będzie moduł „Planer”, gdzie możemy zapisać wszystkie interesujące nas miejsca i trasy, by zawsze mieć je pod ręką. Zachęcamy do skorzystania.

https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.amistad.treespot.traktPiastow&hl=en_US&fbclid=IwAR1vFtWOCNwWe-f74GUJe98YmvQJVQrpHq5I917PG-jBt08y07GGpEYJMU0

Aplikacja opracowana przez Lokalną Grupę Działania  „Z Nami Warto” „Trakt Piastów” oraz „Lider Zielonej Wielkopolski” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.”Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Początek strony