loga ue

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona opracowana przez Lokalną Grupę Działania - „Z Nami Warto” w ramach operacji, której celem jest wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR - LGD “Z Nami Warto”.


W dniu 22 kwietnia 2013 roku RADA wybrała projekty.

Od 8 kwietnia, czyli od dnia dokonania oceny wniosków i ustalenia listy rankingowej biuro LGD oczekiwało na ewentualne odwolania od ustaleń RADY. Odwołań nie było. W tym czasie z Małych Projeków jeden z wnioskodawców wycofał  wniosek, a to pozwoliło wejść na listę następnemu z listy rankingowej. Rada popprzez podjęcie uchwał wybrała projekty do finansowania. W piątek 26 kwietnia 2013 r. wszystkie dokumenty dostarczone zostaną do Urzędu Marszałkowskiego i ARiMR w Poznaniu.

Niżej lista wybranych operacji:

Listy_wybranych_projektów_na_posiedzeniu_Rady_LGD.pdf

Początek strony