loga ue

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona opracowana przez Lokalną Grupę Działania - „Z Nami Warto” w ramach operacji, której celem jest wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR - LGD “Z Nami Warto”.

loga ue


LGD zobowiązana jest do przedstawienia sprawozdań finansowych i merytorycznych za każdy rok działalności. Poniżej przedstawiamy podstawowe dokumenty sprawozdawcze dotyczące działalności LGD w pierwszym roku, tj. 2008.

  1.  Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 39.00 Kb
  2.  Sprawozdanie Zarządu 38.50 Kb
  3.  CIT 8 i CIT 8/0  1.50 Mb
  4.  Bilans i rachunek wyników 45.00 Kb
Początek strony