loga ue

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona opracowana przez Lokalną Grupę Działania - „Z Nami Warto” w ramach operacji, której celem jest wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR - LGD “Z Nami Warto”.

loga ue


Ogłoszenie o naborze wniosków w zakresie:

• ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Termin naboru: od 15 czerwca 2021r. do 30 czerwca 2021r. w godzinach 8:00 – 15:00

Miejsce składania wniosków: biuro LGD „Z Nami Warto” ul. Dzieci Wrzesińskich 9, 62-300 Września, tel. 61 438 50 18

Doradztwo udzielane jest w biurze LGD we Wrześni tel. 61 438 50 18 od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:00 oraz w biurze LGD w Żerkowie ul. Rynek 7e, tel. 512 297 867 tylko w poniedziałek i piątek w godz. 7:30 do 15:30. 
Wskazane jest wcześniejsze umówienie się na spotkanie z pracownikiem biura.

Więcej informacji o treści ogłoszeń i załącznikach poniżej:
- pełna treść ogłoszenia – ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
- wzór karty oceny wg lokalnych kryteriów - Rozwijanie działalności gospodarczej
- oświadczenie o informowaniu LGD

 

Ocena i wybór operacji do finansowania - kliknij TUTAJ.

Początek strony