loga ue

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona opracowana przez Lokalną Grupę Działania - „Z Nami Warto” w ramach operacji, której celem jest wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR - LGD “Z Nami Warto”.

loga ue


Drodzy Sołtysi i Członkowie Rad Sołeckich, Liderzy i Animatorzy Wiejscy, Przewodniczące Kół Gospodyń Wiejskich, Komendanci Ochotniczych Straży Pożarnych oraz mieszkańcy wsi prowadzący gospodarstwa rolne z powiatu wrzesińskiego oraz gminy Żerków i Nowe Miasto nad Wartą.

plakat

 

Rozpoczynamy realizację projektu współpracy pn. „Wioski tematyczne i zagrody edukacyjne narzędziem aktywizacji społeczności lokalnej” a z nim nowe plany na działalność w Waszych sołectwach i gospodarstwach. Serdecznie zachęcamy do przemyślenia kwestii związanej z założeniem w swojej miejscowości wsi tematycznej i zagrody edukacyjnej.

To nie tylko wspaniały pomysł na promocję, rozwój turystyki, ale również na utworzenie nowych miejsce pracy za czym idzie progres ekonomiczny wsi i jej mieszkańców.

Mamy nadzieję odnaleźć wsie, które będą wspaniałą wizytówką naszego obszaru, które będą cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród odbiorców z całego kraju, a nawet zagranicy.

 

Początek strony