loga ue

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona opracowana przez Lokalną Grupę Działania - „Z Nami Warto” w ramach operacji, której celem jest wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR - LGD “Z Nami Warto”.

loga ue


Szanowni Państwo,

informujemy, że posiadamy już ewaluację zewnętrzną realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach Programu PROW na lata 2014-2020.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem:

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA LSR

 

Plakat ewaluacja

 

Początek strony