loga ue

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona opracowana przez Lokalną Grupę Działania - „Z Nami Warto” w ramach operacji, której celem jest wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR - LGD “Z Nami Warto”.

loga ue


W dniu 02.12.2022 r.  we Wrzesińskim Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie z przedstawicielami szeroko pojętej „kultury” z naszego obszaru.

Celem spotkania było:

  • określenie możliwości wykorzystania istniejącej infrastruktury ogólnodostępnej, która może być docelowo wykorzystywana na potrzeby działań aktywizujących mieszkańców poprzez udział w przedsięwzięciach kulturalnych;
  • zakresu działań na rzecz adaptacji innych obiektów na potrzebę działań kulturalnych;
  • prezentacja dotychczasowych działań kulturalnych w celu wymiany pomysłów;

Początek strony