loga ue

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona opracowana przez Lokalną Grupę Działania - „Z Nami Warto” w ramach operacji, której celem jest wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR - LGD “Z Nami Warto”.

loga ue


W dniach 7-9 września 2022 roku  uczestniczyliśmy w wyjeździe studyjnym w ramach projektu współpracy. pn. "Sieć edukacyjnych gier terenowych i szlaków geocachingowych" razem z Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej,LGD Kraina Trzech Rzek, LGD "Dolina rzeki Grabi", Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki,dolinaraby.pl Lokalna Grupa Działania "Kraina Dinozaurów"


 

Odwiedziliśmy LGD "Dolina rzeki Grabi", w województwie łódzkim, która posiada na swoim obszarze działania 36 Questów. W ramach wizyty przeprowadzone zostały m.in. spotkania metodologiczne dotyczące tworzenia Questów, przejście trasą dwóch Questów z wykorzystaniem aplikacji mobilnej i papierowej ulotki oraz wizyta w gospodarstwie agroturystycznym "Dolina Koni".

Już wkrótce na obszarze naszego działania powstaną 3 Questy i 84 Geoskrytki !!! Obserwujcie nas, niedługo więcej informacji 

Projekt realizowany w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania", objętych PROW na lata 2014-2020.

Początek strony