loga ue

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona opracowana przez Lokalną Grupę Działania - „Z Nami Warto” w ramach operacji, której celem jest wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR - LGD “Z Nami Warto”.


To był niezwykły początek lipca dla przedstawicieli młodzieży z naszego powiatu. Dostaliśmy, bowiem okazję do lepszego poznania kultury i dziedzictwa lokalnego Finlandii. Dzięki projektowi współpracy pn. „Dziedzictwo lokalne w oczach młodych mieszkańców obszaru LGD”, który realizowany jest m.in. przez Lokalną Grupę Działania „Z Nami Warto” przez 6 dni eksplorowaliśmy tereny tego państwa wraz z przedstawicielami młodzieży z LGD „Trakt Piastów” z Łubowa oraz LGD „Wrota Wielkopolski” z Kępna. Mieliśmy okazję przyjrzeć się bliżej fińskiemu rękodziełu, muzyce i tańcom na licznych festiwalach folkloru, spróbować lokalnego jedzenia, a także zamieszkać w środku lasu w tradycyjnym drewnianym fińskim domu zwanym PartioJylhä. Były tam wspaniałe warunki na doświadczenie uroku białych nocy, pływania w leśnym jeziorze, biesiadowania przy ognisku, korzystania z sany fińskiej i zabawy w popularne tamtejsze gry oraz integrowania się z młodzieżą z Finlandii. Zachęcamy do odwiedzenia północy, bo przyroda niesamowita, kultura bogata, a ludzie przesympatyczni. Wszyscy wróciliśmy usatysfakcjonowani z bagażem wiedzy o państwie północy oraz z licznymi ugryzieniami komarów. Ale w końcu ,,Z Nami Warto’’!

Maria Marczak – uczestniczka wyjazdu

Początek strony