loga ue

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona opracowana przez Lokalną Grupę Działania - „Z Nami Warto” w ramach operacji, której celem jest wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR - LGD “Z Nami Warto”.

loga ue


Mamy to, 10 stycznia 2024 roku w Sali Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Z Nami Warto” reprezentowane przez Prezesa Marka Przyjemskiego oraz Skarbnika Małgorzatę Lisiecką podpisało "Umowę o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2023-2027" z Samorządem Województwem Wielkopolskim reprezentowanym przez Wicemarszałka Krzysztofa Grabowskiego. Środki finansowe uzyskane na realizację LSR wynoszą 4.041.026,60 EURO.

Dziękujemy za udział w wydarzeniu Panu Wicemarszałkowi Krzysztofowi Grabowskiemu, Pani Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Izabeli Mroczek (Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego), Pani Prezes Wielkopolskiej Sieci LGD Małgorzacie Blok (Związek Stowarzyszeń "Wielkopolska Sieć LGD"), a także Staroście Wrzesińskiemu Dionizemu Jaśniewiczowi oraz, Burmistrzom, Radnym, Członkom Zarządu, Rady oraz Komisji Rewizyjnej LGD, Sołtysom, oraz przybyłym członkom LGD „Z Nami Warto”. Mamy nadzieję już niebawem spotkać się przy realizacji LSR.

Początek strony