loga ue

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona opracowana przez Lokalną Grupę Działania - „Z Nami Warto” w ramach operacji, której celem jest wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR - LGD “Z Nami Warto”.

loga ue


5 lipca br. zostały przeprowadzone warsztaty tematyczne dot. zagród edukacyjnych, które odbyły się w Stajni Kokoszki w Kokoszkach. Zajęcia poprowadziła Pani Jolanta Szczepańska - gł. specjalista ds. rozwoju obszarów wiejskich z Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.
Uczestnicy zainteresowani prowadzeniem zagród edukacyjnych na obszarze LGD "Z Nami Warto" uzyskali informację o wymaganiach organizacyjnych i prawnych w gospodarstwie, jak zaplanować działalność edukacyjną (wybór celów, układanie harmonogramu zajęć), jak planować pobyt grup celowych, jak skutecznie promować działalność edukacyjną gospodarstwa, a także jak poprawnie przygotować zgłoszenie do Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych - OSZE.
Po Stajnia Kokoszki oprowadził uczestników warsztatów pasjonat, a jednocześnie właściciel Pan Jacek Zwoliński.
Warsztaty realizowane w ramach projektu współpracy pt. "Wioski tematyczne i zagrody edukacyjne narzędziem aktywizacji społeczności lokalnej" finansowane w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Początek strony