loga ue

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona opracowana przez Lokalną Grupę Działania - „Z Nami Warto” w ramach operacji, której celem jest wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR - LGD “Z Nami Warto”.

loga ue


Realizujemy projekt pn. "Wioski tematyczne i zagrody edukacyjne narzędziem aktywizacji społeczności lokalnej" przy współpracy ze Stowarzyszeniem LGD Kraina Mlekiem Płynąca z województwa podlaskiego oraz Stowarzyszenie LGD Krajna Złotowska z województwa wielkopolskiego.
Celem projektu jest podniesienie aktywności społeczności lokalnej poprzez tworzenie wiosek tematycznych i zagród edukacyjnych z wykorzystaniem tradycji i dziedzictwa kulturowego oraz zasobów przyrodniczych terenów partnerów projektu.
Plakat Warsztaty Wioski tematyczne
Początek strony