loga ue

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona opracowana przez Lokalną Grupę Działania - „Z Nami Warto” w ramach operacji, której celem jest wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR - LGD “Z Nami Warto”.

loga ue


Projekt współpracy "Rowerem prze historię" jest projektem, w którym LGD "Z Nami Warto" jest jednym z trzech partnerów. Pozostali partnerzy to sąsiadujące Lokalne Grupy Działania: "Trakt Piastów" oraz "Lider Zielonej Wielkopolski". Celem projektu jest rozwój aktywności mieszkańców poprzez rozbudowę infrastruktury turystycznej i organizację rajdów rowerowych, podniesienie poziomu wiedzy o dziedzictwie pierwszych Piastów, walorach przyrodniczych oraz atrakcjach turystycznych poprzez wydanie informatora turystycznego i aplikacji mobilnej.

Projekt jest związany z propagowaniem:

1. Turystyki i rekreacji rowerowej, w tym celu powstaną: wiaty rowerowe, stacje naprawcze oraz zostanie stworzona i opracowana mobilna aplikacja dla rowerzystów.

2. Historii pierwszych Piastów poprzez wydanie informatora turystycznego opisującego m.in zabytki czasów piastowskich tj. Ostrów Lednicki, Rezerwaty archeologiczne w Grzybowie i w Gieczu oraz inne ciekawe miejsca. Informator będzie zachęcał do odwiedzenia konkretnych miejsc najlepiej rowerem i poznania ich historii przez rozwiązywanie zagadek lub zadań, tak aby szczególnie dzieci z ciekawością inicjowały poznanie danych obiektów i dalszą podróż.

Projekt ma charakter innowacyjny, ponieważ łączy propagowanie turystyki rowerowej z historią pierwszych Piastów.

Początek strony