loga ue

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona opracowana przez Lokalną Grupę Działania - „Z Nami Warto” w ramach operacji, której celem jest wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR - LGD “Z Nami Warto”.

loga ue


Zrzut ekranu 2023 07 24 o 09.05.58

Projekt współpracy pn. " Sieć edukacyjnych gier terenowych i szlaków geocachingowych" ma na celu rozwój aktywności mieszkańców  w zakresie kultury, turystyki i rekreacji na obszarze LGD oraz wzmocnienie kapitału społecznego poprzez utworzenie sieci gier terenowych, realizowało siedem Lokalnych Grup Działania z całej Polski  „Z Nami Warto”, LGD Ziemi Człuchowskiej, LGD Kraina Trzech Rzek, LGD "Dolina rzeki Grabi", Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki, LGD "Dolina Raby", LGD Kraina Dinozaurów.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader”, Podziałanie 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Opracowane i wdrożone gry terenowe (questy) oraz zamontowane geoskrytki będą stanowić dodatkową innowacyjną i atrakcyjną ofertę spędzania wolnego czasu, połączoną w sieci z partnerami z 6 województw.

 
Początek strony