loga ue

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona opracowana przez Lokalną Grupę Działania - „Z Nami Warto” w ramach operacji, której celem jest wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR - LGD “Z Nami Warto”.

loga ue


W ramach realizowanego projektu współpracy „Rowerem Przez Historię” został wydany przewodnik dla dzieci. Publikacja, która ma za zadanie zachęcić do aktywnego spędzania wolnego czasu w połączeniu z edukacją. W przewodniku opisane zostały atrakcje turystyczne najbliższej okolicy. Duża część przewodnika poświęcona jest historii grodów słowiańskich, do których dojechać można proponowaną trasą rowerową.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.” Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Publikacja opracowana przez Lokalna Grupę Działania „Z Nami Warto” , „Trakt Piastów” oraz „Lider Zielonej Wielkopolski”  współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

loga 2021

Przewodnik dla dzieci 2020

Początek strony