loga ue

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona opracowana przez Lokalną Grupę Działania - „Z Nami Warto” w ramach operacji, której celem jest wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR - LGD “Z Nami Warto”.

loga ue


Dnia 04.09.2019r. Wiceprezes Jakub Antkowiak oraz Skarbnik Małgorzata Lisiecka podpisali z Zarządem Województwa Wielkopolskiego, reprezentowanym przez Izabelę Mroczek umowę o przyznanie pomocy na realizację projektu współpracy pn.: „Rowerem Przez Historię” o akronimie ROH. Budżet realizacji tego projektu to 435 997,00 zł. LGD „Z Nami Warto” uzyskało wsparcie na poziomie 134 tyś. zł. Partnerami w tym projekcie są trzy LGD: „Z Nami Warto” , „Trakt Piastów”, „Lider Zielonej Wielkopolski”. W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty cel: Rozwój aktywności mieszkańców i propagowanie turystyki rowerowej m.in. poprzez montaż 7 wiat rowerowych, oraz organizację wyjazdu w celu poznania dobrych praktyk promujących turystykę rowerową w Europie.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.” Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

loga 2021

 

Początek strony