loga ue

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona opracowana przez Lokalną Grupę Działania - „Z Nami Warto” w ramach operacji, której celem jest wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR - LGD “Z Nami Warto”.

loga ue


W dniach 5-7 października 2023 roku odbyła się wizyta studyjna na Kujawsko - Pomorskie, która została zrealizowana w ramach projektu współpracy pn.: "Wioski tematyczne i zagrody edukacyjne narzędziem aktywizacji społeczności lokalnej". Podczas wyjazdu uczestnicy z terenu dwóch partnerskich LGD-ów: LGD "Z Nami Warto ", Stowarzyszenie LGD "Kraina Mlekiem Płynąca" zapoznali się potencjałem wiosek tematycznych i zagród edukacyjnych, które stwarzają ogromne możliwości rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.

 

W czasie trzydniowego pobytu odbyliśmy ciekawe wizyty między innymi do Wioski Kwiatowej w Żalnie - gminie Kęsewo, jako przykład wsi opartej na kwiatach. Tworzyliśmy kompozycje kwiatowe i wzięliśmy udział w grze terenowej „Kwiatobranie” W Nowym Suminie doświadczyliśmy bogactwa kultury ludowej Borów Tucholskich. We wsi zachowały się tradycyjne borowiackie chaty, stroje ludowe, sprzęty gospodarstwa domowego czy dawne narzędzia rolnicze. Czekały na nas lokalne potrawy, np. borowiackie mace czy fryndze. Usłyszymy także opowieści o historii wsi i lokalne legendy. W Wiosce Górniczej szukaliśmy skarbu Wilhelma Krügera poznając historię górnictwa i przyrodę Borów Tucholskich. Spotkaliśmy się z duchem kopalni - Skarbnikiem, a także bawiliśmy się na Weselu Sztygara. Odwiedziliśmy Wioskę Ginących Zabaw w Gostkowie, gdzie poznaliśmy zabawy naszych babć, karmiliśmy zwierzęta, a także zwiedzaliśmy piękną okolicę podczas przejażdżki bryczką. Z przyjemnością przyglądaliśmy się kreatywnym pomysłom ludzi pełnych pasji i zaangażowania. Mamy nadzieję, że wyjazd na Kujawy zainspirował naszych uczestników, co pozwoli w przyszłości realizować ciekawe pomysły również na naszym obszarze działania.

Początek strony