loga ue

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona opracowana przez Lokalną Grupę Działania - „Z Nami Warto” w ramach operacji, której celem jest wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR - LGD “Z Nami Warto”.

loga ue


24 września w Kołaczkowie odbył się warsztat tworzenia gier terenowych Questy i geocaching w w ramach projektu współpracy. pn. "Sieć edukacyjnych gier terenowych i szlaków geocachingowych" podczas którego Krzysztof Szustka z Questy Wyprawy Odkrywców przedstawił ciekawy, atrakcyjny i nowoczesny sposób promowania regionu.


W drugiej części warsztatu odwiedziliśmy Miłosław gdzie wraz z ulotką i aplikacją mobilną przeszliśmy quest „Miłosław zawsze Polski” poznając ciekawą historię a także podziwialiśmy piękno tego miejsca.

Na koniec szukaliśmy ukrytych skarbów.

Już niedługo na obszarze naszego działania powstaną 3 Questy w Nekli, Borzykowie i Nowym Mieście nad Wartą, a także 84 Geoskrytki.

Projekt realizowany w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania", objętych PROW na lata 2014-2020.

Początek strony