loga ue

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona opracowana przez Lokalną Grupę Działania - „Z Nami Warto” w ramach operacji, której celem jest wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR - LGD “Z Nami Warto”.

loga ue


W związku z nie wpłynięciem odwołań od decyzji Rady w sprawie oceny punktowej operacji w dniu 9 września 2014r. o godz. 15.00 w biurze LGD odbyło się XX Posiedzenie Rady, w sprawie wyboru do finansowania operacji z działania: 413. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla Małych Projektów. Rada poprzez podjęcie uchwał wybrała projekty do finansowania.

Tabelaryczne zestawienie list wybranych/niewybranych operacji będących załącznikami do uchwał Rady przedstawiamy poniżej.

 

 

Początek strony