loga ue

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona opracowana przez Lokalną Grupę Działania - „Z Nami Warto” w ramach operacji, której celem jest wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR - LGD “Z Nami Warto”.

loga ue


Informujemy, że od 11 marca 2013 roku rozpoczyna się kolejny nabór wniosków na realizację LSR. Poniżej treść ogłoszenia

 

Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

w imieniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego

na wniosek

Lokalnej Grupy Działania: „Z Nami Warto"

 

informuje o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania -
„Z Nami Warto"
wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie
4.1/413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, t.j. na:

 

1) operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"

- termin składania wniosków: od  11 do 25 marca 2013 roku

- limit dostępnych środków: 141 153 zł

- minimalne wymagania: zgodność projektu przynajmniej z 1 celem określonym w LSR i uzyskanie w wyniku oceny projektu minimum 8 pkt.

 

2) operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. „Małych projektów"

- termin składania wniosków od  11 do 25 marca 2013 roku

- limit dostępnych środków: 520 000 zł

- minimalne wymagania: zgodność projektu przynajmniej z 1 celem określonym w LSR i uzyskanie w wyniku oceny projektu minimum 8 pkt.

 

3) operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"

- termin składania wniosków: od  11 do 25 marca 2013 roku

- limit dostępnych środków: 359 077 zł

- minimalne wymagania: zgodność projektu przynajmniej z 1 celem określonym w LSR i uzyskanie w wyniku oceny projektu minimum 8 pkt.

 

4) operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"-

- termin składania wniosków: od  11 do 25 marca 2013 roku

- limit dostępnych środków: 222 500 zł

- minimalne wymagania: zgodność projektu przynajmniej z 1 celem określonym w LSR i uzyskanie w wyniku oceny projektu minimum 8 pkt.

 

Miejsce i tryb składania wniosków: wnioski należy składać bezpośrednio w biurze

Lokalnej Grupy Działania - „Z Nami Warto", ul. Plac Wł. Reymonta 1, 62-306 Kołaczkowo, w dniach : od  11 do 25 marca 2013 roku, od poniedziałku do piątku w godzinach 9°° -16°°

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy wraz z instrukcjami wypełnienia, kryteria wyboru projektu przez LGD określone w LSR, w tym kryteria, na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji projektu w ramach LSR oraz wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji spełniania kryteriów wyboru projektów określonych w LSR, dostępne są w biurze LGD - „Z Nami Warto" i na stronie internetowej www.znamiwarto.pla także:

- na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: www.arimr.gov.pl, w przypadku operacji, o których mowa w pkt 3 i 4,

 

- na stronie internetowej Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego: www.prow.umww.pl,

 

Dodatkowo informacji udzielają: Małgorzata Lisiecka i  Ewa Jankowiak,

tel. 61 4385 018, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

„Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja odpowiadająca za treść ogłoszenia - Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego"

Początek strony