W dniu 22 kwietnia 2013 roku RADA wybrała projekty.

Od 8 kwietnia, czyli od dnia dokonania oceny wniosków i ustalenia listy rankingowej biuro LGD oczekiwało na ewentualne odwolania od ustaleń RADY. Odwołań nie było. W tym czasie z Małych Projeków jeden z wnioskodawców wycofał  wniosek, a to pozwoliło wejść na listę następnemu z listy rankingowej. Rada popprzez podjęcie uchwał wybrała projekty do finansowania. W piątek 26 kwietnia 2013 r. wszystkie dokumenty dostarczone zostaną do Urzędu Marszałkowskiego i ARiMR w Poznaniu.

Niżej lista wybranych operacji:

Listy_wybranych_projektów_na_posiedzeniu_Rady_LGD.pdf