loga ue

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona opracowana przez Lokalną Grupę Działania - „Z Nami Warto” w ramach operacji, której celem jest wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR - LGD “Z Nami Warto”.

loga ue


LGD zobowiązana jest do do przedstawiania sprawozdania finansowego i merytorycznego za każdy rok działalności

Poniżej przedstawiamy podstawowe dokumenty sprawozdawcze za 2009 rok

Sprawozdanie_merytoryczne Zarządu_za 2009_rok.pdf

Wprowadzenie_do_sprawozdania_LGD_2009.pdf

Bilans_LGD 2009.pdf

Zestawienia rzeczowo finansowe oraz szczegółowe opisy zadań realizowane w ramach działania "Funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności oraz aktywizacja" - rok 2009

ZRF_rok_2009.pdf

 

Ogólna kwota na funkcjonowanie, nabywanie umiejętności i aktywizację na cały okres PROW 2007-13 zawarta jest w zestawieniu rzeczowo-finansowym będącym załącznikiem do umowy na funkcjonowanie

Załącznik do umowy na funkcjonowanie_ZRF.pdf

Początek strony