loga ue

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona opracowana przez Lokalną Grupę Działania - „Z Nami Warto” w ramach operacji, której celem jest wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR - LGD “Z Nami Warto”.

loga ue


„Walne Zebranie Członków zatwierdziło sprawozdania Zarządu z działalności za 2014 rok .
LGD zobowiązana jest do przedstawienia sprawozdań finansowych i merytorycznych za każdy rok działalności.
Poniżej przedstawiamy podstawowe dokumenty sprawozdawcze dotyczące działalności LGD w 2014 roku”

Bilans_za_2014.PDF

CIT_8_za_2014.PDF

Informacja_dodatk_do_spraw.finans_2014.PDF

Protokół_Komisji_Rewizyjnej_za_2014.PDF

Sprawozdanie_Rady_za_2008-2014.PDF

Sprawozdanie_Rady_za_2014.PDF

Sprawozdanie_Zarządu_2014.PDF

 

Zestawienia rzeczowo finansowe oraz szczegółowe opisy zadań realizowane w ramach działania "Funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności i aktywizacja" - rok 2014

SzOZ_etap_XIV_2015.PDF

SzOZ_etap_XIII_2014.PDF

SzOZ_etap_XII_2014.PDF

SzOZ_etap_XI_2014.PDF

 

Początek strony