loga ue

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona opracowana przez Lokalną Grupę Działania - „Z Nami Warto” w ramach operacji, której celem jest wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR - LGD “Z Nami Warto”.

loga ue


Walne Zebranie Członków zatwierdziło sprawozdania Zarządu z działalności za 2012 rok .

LGD zobowiązana jest do przedstawienia sprawozdań finansowych i merytorycznych za każdy rok działalności. Poniżej przedstawiamy podstawowe dokumenty sprawozdawcze dotyczące działalności LGD w 2012 roku

Uproszczona_tabela_bilansu_2012.xls

Informacja_dodatk._do_spraw.finans_2012._.pdf

Bilans_2012r.pdf

CIT-8-2012.pdf

Protok_Komisji_Rewizyjnej__za_rok_2012_.pdf

Zestawienia rzeczowo finansowe oraz szczegółowe opisy zadań realizowane w ramach działania "Funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności i aktywizacja" - rok 2012

SzOZ_etap_V__2012.pdf

SzOZ__etap_VI__2012.pdf

SzOZ_etap_VII__2012.pdf

 

 

Początek strony