loga ue

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona opracowana przez Lokalną Grupę Działania - „Z Nami Warto” w ramach operacji, której celem jest wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR - LGD “Z Nami Warto”.

loga ue


Walne Zebranie Członków w dniu 27 stycznia 2012 roku zatwierdziło sprawozdania rzeczowe i finansowe za 2011 rok złożone przez Zarząd LGD

Wyniki finansowe za 2011 rok:

Tabela_bilansu_2011.pdf

Informacja do_sprawozdania.pdf

CIT_8.pdf

Protokoł Komisji Rewizyjnej_2012.pdf

 

Zestawienia rzeczowo finansowe oraz szczegółowe opisy zadań realizowane w ramach działania "Funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności oraz aktywizacja" - rok 2011

ZRF_etap_I__2011.pdf

ZRF__etap_II__2011.pdf

ZRF__etap_III__2011.pdf

ZRF_etap_IV__2011.pdf

 

Początek strony