Jak przystąpić do stowarzyszenia

Przystąpienie do stowarzyszenia jest niezwykle proste i odbywa się w dwóch etapach.

Pierwszym jest złożenie poprawnie wypełnionej Deklaracji członkowskiej w Biurze LGD. Osoby prawne  składają dokument podpisany   zgodnie ze procedurą obowiązującą w danym podmiocie.

W drugim etapie Zarząd rozpatruje wniosek i podejmuje uchwałę. W przypadku odmowy wnioskodawcy przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków.
Proces nabycia członkostwa jest opisany w Statucie stowarzyszenia.

Członek stowarzyszenia jest obowiązany wnieść coroczną składkę członkowska w wysokości:

-           osoby fizyczne i przedsiębiorcy - 10 zł;

-           powiat wrzesiński – 2000 zł;

-           gminy będące członkiem LGD „Z Nami Warto” – 1 zł za mieszkańca zameldowanego na pobyt stały w roku poprzednim.

-           stowarzyszenia – nie płacą składki członkowskiej

Początek strony