Jesteś tutaj: Strona GłównaKONKURSYNABORYNabór 3/2017

Nabór 3/2017

Share

Ocena i wybór operacji do finansowania – Nabór 3/2017

IMG 8062 intonW dniu 20 kwietnia 2017 roku na III posiedzeniu Rada LGD –„Z Nami Warto” dokonała oceny i podjęła decyzję o wybraniu operacji do finansowania, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 –2020 tj.: „Wsparcie przedsiębiorczości na obszarze LGD”, oraz z zakresem operacji, o którym mowa w  § 2, ust. 1, pkt. 2 lit a  Rozporządzenia LSR tj.: „Uruchamianie działalności gospodarczej w ramach programu PREMIA NA START” (poddziałanie 2.1.2 LSR LGD ZNW)

Informujemy że,Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu, od oceny i wyboru Rady, do Zarządu Województwa Wielkopolskiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Z Nami Warto” w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania niniejszego pisma. Protest należy złożyć na udostępnionym formularzu (pobierz protest) 

 


 

OGŁOSZENIE Nr 3/2017

Lokalna Grupa Działania„Z Nami Warto”z siedzibąwe Wrześni  ogłasza nabór wniosków
o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność, na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD
w terminie 27.02.2017 r. do 13.03.2017 r.

Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej zgodnie z planowanym harmonogramem.

Zakres tematyczny naboru: (operacje, zgodne z zakresem tematycznym przedsięwzięcia2.I. LSR) tj.

„Wsparcie przedsiębiorczości na obszarze LGD”

 1.      „Uruchamianie działalności gospodarczej w ramach programu PREMIA na START”(§ 2, ust. 1, pkt. 2 lit. a rozporządzenia LSR)

 • termin składania wniosków: od27 luty 2017 r. do 13marzec 2017 r. 
 • miejsce składania wniosków:

Biuro LGD „Z Nami Warto”, Września, ul. Dzieci Wrzesińskich 9 w godzinach od 9:00 do 15:00;

 • limit dostępnych środków:  800 000 zł.
 • wysokość kwoty pomocy 50 000 zł. albo 100 000 zł.
 • minimalne wymagania: należy uzyskać 17 pkt. wg lokalnych kryteriów wyboru
 • forma wsparcia: premia (ryczałt)
 • maksymalna wysokość intensywności wsparcia:
  • osoby fizyczne -100 %

1.1 Załączniki:

 

Miejsce i tryb składania wniosków:

wnioski należy składać osobiście i bezpośrednio w biurze LGD „Z Nami Warto”, Września, ul. Dzieci Wrzesińskich, 62-300 Września w dniach: od27 luty 2017 r. do 13 marca 2017r., w godz.: 9:00 - 15:00.

 

Wnioski należy złożyć :

 • w wersji papierowej w 2 egzemplarzach
 • w wersji elektronicznej w 2 egzemplarzach
 • w 2 opisanych segregatorach

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym LSR, wzory formularzy wniosków
o udzielenie wsparcia, formularzy wniosków o płatność wraz z instrukcjami wypełnienia, formularzy umów o udzielenie wsparcia, kryteria wyboru operacji przez LGD określone
w LSR, oraz wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji spełniania kryteriów wyboru projektów określonych w LSR, dostępne są w biurze LGD „Z Nami Warto” i na stronie internetowej www.znamiwarto.pl.

 

Odwiedza nas 6223 gości oraz 0 użytkowników.

Odsłon artykułów:
1990907
Początek strony