Jesteś tutaj: Strona GłównaKONKURSYNABORY Nabór 2/1017

2/2017

Share

Ocena i wybór operacji do finansowania – Nabór 2/2017

W dniu 16 marca 2017 roku na II posiedzeniu Rada LGD –„Z Nami Warto” dokonała oceny i podjęła decyzję o wybraniu operacji do finansowania, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 –2020  złożonych w ramach naboru nr 2/2017. Przedsięwzięcie 1.I. „Rozwój
i modernizacja infrastruktury społeczno - kulturalnej”, zgodne z zakresem operacji, o którym mowa w § 2, ust. 1, pkt. 6 Rozporządzenia LSR, tj.: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”.

 

 1. Rejestr złożonych wniosków
 2. Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem i LSR
 3. Lista operacji wybranych
 4. Protokół z Ii posiedzenia rady 16.03.2017r.
 5. Ogłoszenie 2/2017 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 OGŁOSZENIE Nr 2/2017

Lokalna Grupa Działania „Z Nami Warto”z siedzibąwe Wrześni  ogłasza nabór wniosków 

o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność, na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w terminie 13.02.2017r. do 27.02.2017r.

Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych zgodnie  z planowanym harmonogramem.

Zakres tematyczny naboru: (operacje, zgodne z zakresem tematycznym przedsięwzięcia1.I. LSR) tj.

„Rozwój i modernizacja infrastruktury społeczno – kulturalnej”

 

1.        „Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej” (§ 2, ust. 1, pkt. 6 rozporządzenia LSRtermin składania wniosków: od 13luty 2017 r. do 27luty 2017 r.)

miejsce składania wniosków:

Biuro LGD „Z Nami Warto”,

Września, ul. Dzieci Wrzesińskich 9

w godzinach od 9:00 do 15:00;

 • limit dostępnych środków: 1 600 000 zł.
 • wysokość kwoty pomocy od 50 000 zł. do 300 000 zł.
 • minimalne wymagania: należy uzyskać 11 pkt. wg lokalnych kryteriów wyboru
 • forma wsparcia: refundacja poniesionych kosztów kwalifikowalnych
 • maksymalna wysokość intensywności wsparcia:
  • jednostki sektora finansów publicznych 63,63 %,

1.1     Załączniki:

 

 Miejsce i tryb składania wniosków:

wnioski należy składać osobiście i bezpośrednio w biurze LGD „Z Nami Warto”, Września, ul. Dzieci Wrzesińskich, 62-300 Września w dniach: od13luty 2017 r. do 27luty 2017 r.,w godz.: 9:00-15:00.

 

Wnioski należy złożyć :

 • w wersji papierowej w 2 egzemplarzach
 • w wersji elektronicznej w 2 egzemplarzach
 • w 2 opisanych segregatorach

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym LSR, wzory formularzy wniosków
o udzielenie wsparcia, formularzy wniosków o płatność wraz z instrukcjami wypełnienia, formularzy umów o udzielenie wsparcia, kryteria wyboru operacji przez LGD określone
w LSR, oraz wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji spełniania kryteriów wyboru projektów określonychw LSR, dostępne są w biurze LGD „Z Nami Warto” i na stronie internetowej www.znamiwarto.pl.


[1]Rozporządzenie LSR - Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 [Dz. U. poz. 1570 z póź.zm.]

 

http://www.znamiwarto.pl/formulatrze-wnioskow-i-umow.html

Odwiedza nas 6074 gości oraz 0 użytkowników.

Odsłon artykułów:
1990859
Początek strony