Pierwszy QUEST na obszarze LGD „Z Nami Warto” – PYZDRY KAZIMIERZA WARTE

Podstawy naszego questu powstały na warsztatach prowadzonych przez  Barbarę Kazior i Krzysztofa Florysa z Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych MILA. Proces twórczy trwał długo, ale wynikało to z naszego braku doświadczenia i wielości treści, którą chcieliśmy przekazać przyszłym odkrywcą historii Pyzdry.

Aby rozwiązać nasz quest:
1. należy go najpierw wydrukować dwustronnie z naszej strony internetowej: www.znamiwarto.pl z zakładki QUEST,
2. złożyć do formatu trójdzielnej ulotki
3. przyjechać do Pyzdr,
4. stanąć w samym centrum pyzdrskiego rynku i rozpocząć zabawę zgodnie z instrukcją umieszczoną w queście.

Jest to nasz pierwszy quest, z pokorą przyjmiemy wszelkie uwagi na jego temat i wykorzystamy dla jego dobra.

Zapraszamy do spędzenia popołudnia w Pyzdrach z naszym questem:  PYZDRY KAZIMIERZA WARTE.

Małgorzata Lisiecka

Początek strony