Ochrona danych osobowych

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2014 r. Dz. U. Poz. 1182 ze zm.) informuje się, że:

Administratorem Danych jest Lokalna Grupa Działania Z Nami Warto", ul. Dzieci Wrzesińskich 9, 62-300 Września

Powołany został Administrator Bezpieczeństwa Informacji, który realizuje zadania w art.36a ust.2  UODO

 Celem przetwarzania danych jest:

  • realizacja zadań statutowych;
  • realizowanie programów - PROW, oś IV Leader,  innych działań;
  • realizacja zadań pracodawcy;
  • obsługa organów LGD „Z Nami Warto”
  • obsługa umów cywilnoprawnych

Każda osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane  ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 Podstawą prawną przetwarzania danych są:

  • powierzenie przetwarzania danych osobowych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego;
  • zgoda;
  • przepisy prawa pracy.
Początek strony