02 granty

Link, za pośrednictwem którego można (po rejestracji) przejść do wniosku o powierzenie grantu: 

Ogłoszenie 5/2017/G

Wniosek na grant - Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowościach na obszarze LGD - https://omikronkonkursy.pl/wnioski/generator1.php?a=ac77b4a4421e7936&&b=b264d567c2ad7aa25d077e9914bc74c0 

Ogłoszenie 6/2017/G

Wniosek na granty - Budowa lub przebudowa obiektów turystycznych, sportowych, rekreacyjnych lub kulturalnych na obszarze LGD - https://omikronkonkursy.pl/wnioski/generator1.php?a=081312ae2f06c185&&b=b264d567c2ad7aa25d077e9914bc74c0 

Ogłoszenie 7/2017/G 

Wniosek na granty -  Organizacja imprez, wydarzeń rekreacyjnych, turystycznych sportowych, kulturalnych na obszarze LGD - https://omikronkonkursy.pl/wnioski/generator1.php?a=ca09d45600bd2c18&&b=b264d567c2ad7aa25d077e9914bc74c0 

 

W dniu 24 lipca br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zostały podpisane przez Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskiego oraz Dyrektor Departamentu PROW Panią Izabelę Mroczek dwie umowy o przyznaniu pomocy, które są związane z realizacją operacji na obszarze LGD – „Z Nami Warto” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego programem PROW na lata 2014-2020 w zakresie „Budowa i przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej”.

 

  1. Utwardzenie i zagospodarowanie placu gminnego w Kołaczkowie” –Gmina Kołaczkowo reprezentowana przezWójt Teresę Waszak oraz Skarbnik Danutę Olejniczak.Przyznana pomoc na podstawie złożonego wniosku o przyznanie pomocy to kwota:116 322,00 zł.
  2. Przebudowa sali wiejskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Szczonów- Gmina Żerków reprezentowana przez Burmistrza Jacka Jędraszczyka oraz Skarbnik Bronisławę Rogacką. Przyznana pomoc na podstawie złożonego wniosku o przyznanie pomocy to kwota:144 129,00 zł. 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 

Początek strony