02 granty

Link, za pośrednictwem którego można (po rejestracji) przejść do wniosku o powierzenie grantu: 

Ogłoszenie 5/2017/G

Wniosek na grant - Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowościach na obszarze LGD - https://omikronkonkursy.pl/wnioski/generator1.php?a=ac77b4a4421e7936&&b=b264d567c2ad7aa25d077e9914bc74c0 

Ogłoszenie 6/2017/G

Wniosek na granty - Budowa lub przebudowa obiektów turystycznych, sportowych, rekreacyjnych lub kulturalnych na obszarze LGD - https://omikronkonkursy.pl/wnioski/generator1.php?a=081312ae2f06c185&&b=b264d567c2ad7aa25d077e9914bc74c0 

Ogłoszenie 7/2017/G 

Wniosek na granty -  Organizacja imprez, wydarzeń rekreacyjnych, turystycznych sportowych, kulturalnych na obszarze LGD - https://omikronkonkursy.pl/wnioski/generator1.php?a=ca09d45600bd2c18&&b=b264d567c2ad7aa25d077e9914bc74c0 

 

fotografiaKoniec sierpnia oraz początek września stał się bardzo ciekawym okresem dla Naszych beneficjentów z programu „Uruchamianie działalności gospodarczej w ramach programu PREMIA na START”. W siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zostały podpisane pierwsze umowy o przyznaniu pomocy.  {Play} 

 - 31.08.2017r. Pani Agnieszka Augustyniak operacja pt. ” Mobilny salon kosmetyczny JULI”. Przyznana pomoc na podstawie złożonego do LGD – „Z Nami Warto” wniosku o przyznanie pomocy to kwota:50 000,00 zł.

 • oraz

  Pan Damian Jędraszczyk operacja pt.”Pro GAZ Damian Jędraszczyk”.
  Przyznana pomoc na podstawie złożonego do LGD – „Z Nami Warto” wniosku o przyznanie pomocy to kwota:50 000,00 zł.

  - 06.09.2017r. Pani Daria Górska operacja pt. ”Założenie działalności gospodarczej pierożki Mniam Mniam (…)”.Przyznana pomoc na podstawie złożonego do LGD – „Z Nami Warto” wniosku o przyznanie pomocy to kwota:50 000,00 zł.

  - 07.09.2017r. Pan Łukasz Kożuch operacja pt. ”Uruchomienie własnej działalności DKS Consulting (…)”. Przyznana pomoc na podstawie złożonego do LGD – „Z Nami Warto” wniosku o przyznanie pomocy to kwota:50 000,00 zł.

  - 07.09.2017r. Pan Przemysław Jędraszak operacja pt.” Z kopyta przez las”. Przyznana pomoc na podstawie złożonego do LGD – „Z Nami Warto” wniosku o przyznanie pomocy to kwota:100 000,00 zł.

  Zarząd Województwa Wielkopolskiego reprezentowała Dyrektor Departamentu PROW Pani Izabela Mroczek.

  Środki zostały przyznane na podstawie art. 34 ust.1 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

papier firmowy 01

Początek strony