02 granty

Link, za pośrednictwem którego można (po rejestracji) przejść do wniosku o powierzenie grantu: 

Ogłoszenie 5/2017/G

Wniosek na grant - Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowościach na obszarze LGD - https://omikronkonkursy.pl/wnioski/generator1.php?a=ac77b4a4421e7936&&b=b264d567c2ad7aa25d077e9914bc74c0 

Ogłoszenie 6/2017/G

Wniosek na granty - Budowa lub przebudowa obiektów turystycznych, sportowych, rekreacyjnych lub kulturalnych na obszarze LGD - https://omikronkonkursy.pl/wnioski/generator1.php?a=081312ae2f06c185&&b=b264d567c2ad7aa25d077e9914bc74c0 

Ogłoszenie 7/2017/G 

Wniosek na granty -  Organizacja imprez, wydarzeń rekreacyjnych, turystycznych sportowych, kulturalnych na obszarze LGD - https://omikronkonkursy.pl/wnioski/generator1.php?a=ca09d45600bd2c18&&b=b264d567c2ad7aa25d077e9914bc74c0 

 

15 maja 2017r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zostały podpisane dwie umowy o przyznaniu pomocy związane z realizacją operacji w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego programem w zakresie „Zachowanie dziedzictwa lokalnego”. Zarząd Województwa reprezentowała Dyrektor Departamentu PROW – Izabela Mroczek.

 

  1. „Konserwacja pokrycia dachu z gontów, konstrukcji ciesielskiej dachu i wieży oraz oszalowanie ścian, renowacja podłogi – kościół p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Opatówku”–Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej reprezentowana przez Księdza Proboszcza Parafii Konstantego Mrozka.
    Przyznana pomoc na podstawie złożonego wniosku o przyznanie pomocy to kwota:67 161,00 zł.
  2. „Remont elewacji wraz z wymianą okien z parapetami wewnętrznymi i drzwi budynku poklasztornego od strony ul. Zamkowej w Pyzdrach”- Parafia Rzymsko-Katolicka N. Maryi Panny w Pyzdrach reprezentowana przez Księdza Proboszcza Ryszarda Kopczyńskiego. Przyznana pomoc na podstawie złożonego wniosku o przyznanie pomocy to kwota:99 428,00 zł.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

Początek strony